PMBanMedia

Pertandingan Bowling Di Antara Warga MAFCA Dan CMCA

Satu pertandingan bowling telah diadakan di antara MAFCA dan CMCA bertempat di Super Bowling, tingkat 3, Wangsa Walk yang bertujuan merapatkan silarturahim diantara MAFCA dan agensi luar. Selain itu MAFCA juga turut meraikan sambutan hari jadi bagi staf MAFCA pada tarikh yang sama.