PMBanMengenaiKami

Bahagian Pengenalan Barang

PENGENALAN

CARTA ORGANISASI

 

PERANAN & FUNGSI

Bahagian Pengenalan Barang
Tugas dan Tanggungjawab
1.    memantau dan memastikan permohonan kodifikasi dari Sel Katalog Darat diuruskan dengan cekap dan berkesan.
2.    Memantau dan mengkoordinasi pengeluaran kod-kod projek bagi peralatan lama dan baru.
3.    Berhubung dan memantau prestasi kerja jurukatalog dan supervisor Sel Katalog Darat secara bulanan.
4.    Memastikan Jurukatalog/Supervisor Sel Katalog melaksanakan segala proses kodifikasi dengan cekap dan profesional
5.    Memantau dan memastikan penglibatan maksimum Staf sel katalog dalam semua lawatan sambil belajar ke sel katalog perkhidmatan mengikut jadual yan telah ditetapkan.
6.    memastikan dan mengkoordinasikan penglibatan maksimum staf Sel Pengenalan Barang dalam latihan “in HOuse Training” mengikkut modul dan jadual yang ditetapkan.
7.    Menyediakan dan memberikan taklimat mingguan pengarah mengikut giliran yang telah ditetapkan.

OBJEKTIF