PMBanMengenaiKami

Bahagian Perkhidmatan

PENGENALAN

CARTA ORGANISASI

 

PERANAN & FUNGSI

OBJEKTIF

Mewujudkan tempat kerja yang bersih, kemas dan sistematik untuk keselesaan kakitangan.

Meningkatkan kerjasama antara kakitangan dalam melaksanakan tugasan harian.

Mewujudkan disiplin yang tinggi dan berhemah dikalangan kakitangan.

Meningkatkan mutu perkhidmatan kerja melalui penerapan budaya kaizen (inovasi)