PMBanMengenaiKami

Bahagian Rancang, Projek & Latihan

PENGENALAN

CARTA ORGANISASI

 

PERANAN & FUNGSI

OBJEKTIF

  • Merancang strategi pembangunan kearah pencapaian MAFCA keseluruhan selaras denan perubahan teknologi dari masa ke semasa.
  • Membentuk dan mengawal sesuatu projek bagi peningkatan sama ada dari segi sistem atau organisasi bersesuaian dengan keperkuan semasa.
  • Merancang tindakan perubahan dan hala tuju MAFCA ke peringkat Nasional dan Anatarabangsa.
  • Memastikan dasar MAFCA digubal menjurus kepada keperluan Sistem Kodifikasi Nato.
  • Membuat penyelidikan dalam pembentukan, perkembangan dan keupayaan MAFCA.
  • Menyebar dan memberi kemahiran serta ilmu pengetahuan mengenai katalog dan kodifikasi melalui kursus-kursus yang dianjurkan.