mengenai kami

Hala Tuju MAFCA

Hala tuju 1

PENERANGAN berterusan kebaikan dan faedah penggunaan elektronik sistem kodifikasi nasional (eSKN) kepada agensi-agensi dalam dan luar ATM

Hala tuju 2

PERINGKAT antarabangsa memberikan kepakaran dan khidmat nasihat mengenai penggunaan dan pelaksanaan National Codification System (NCS) kepada negara-negara jiran yang memerlukan bantuan.


Hala tuju 3

PEMBENTUKAN Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) untuk pengurusan perolehan aset kerajaan sebagai format data yang standard.

Hala tuju 4

SEBAGAI pusat/agensi unggul dan tunggal di Malaysia untuk khidmat kodifikasi dan kataloging ke arah pencapaian negara Tier 2.