mengenai kami

Visi Misi

Visi

Berperanan sebagai pusat maklumat dalam membantu Sistem Logistik melalui bahasa perbekalan bersama untuk menghasilkan sistem pengurusan logistik yang efisyen kepada ATM serta agensi lain dengan melaksanakan perkhidmatan kodifikasi dan pengkatalogan yang profesional.

Misi

  • Menjalankan sistem pengurusan maklumat berkaitan data kodifikasi katalog bagi keseluruhan item yang ada di dalam inventori Angkatan Tentera Malaysia untuk pengurusan lebih efisyen.
  • Bertindak sebagai National Codification Bureau (NCB) bagi negara Malaysia dalam proses pertukaran data maklumat dengan negara-negara yang menggunakan Sistem Kodifikasi NATO (NCS).
  • Sebagai pusat rujukan di dalam penyelenggaraan Sistem Katalog dan maklumat berkaitan dengan produk-produk luar negara dan tempatan.