PMBanPerkhidmatanKami

Kursus Katalog

MAFCA melaksanakan 4 kursus katalog setahun. Kursus-kursus yang dijalankan adalah :

Pengenalan Sistem Katalog ATM (PEGAWAI)

Kursus asas ini terdiri dari pegawai-pegawai Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Kursus ini diadakan selama 3 hari sahaja.

Objektif kursus adalah:

 • Mengetahui sejarah katalog ATM
 • Mengetahui pelaksanaan NATO Codification System (NCS)
 • Mengetahui peranan dan fungsi MAFCA di dalam menguruskan Sistem Kodifikasi.
 • Pengenalan Sistem N-CORE NG dalam pelaksanaan Sistem Kodifikasi.

Silibus kursus:

 

Pengenalan Sistem Katalog ATM (LLP)

Kursus asas ini terdiri dari anggota Lain-Lain Pangkat(LLP) ATM dari ketiga-tiga perkhidmatan. Kursus ini diadakan selama 3 hari sahaja.

Objektif kursus adalah:

 • Mengetahui sejarah katalog ATM
 • Mengetahui pelaksanaan NATO Codification System (NCS)
 • Mengetahui peranan dan fungsi MAFCA di dalam menguruskan Sistem Kodifikasi.
 • Pengenalan Sistem N-CORE NG dalam pelaksanaan Sistem Kodifikasi.

Silibus kursus:

Pengurusan Sistem Katalog (PSK) Pegawai ATM

Objektif kursus adalah:

 • Memahami pelaksanaan NATO Codification System (NCS).
 • Memiliki pengetahuan berkaitan Sistem Kodifikasi Nasional )SKN)
 • Mempunyai keupayaan untuk menggunakan sistem N-CORE bagi melaksanakan kodifikasi ke atas alatan.
 • Berkemampuan untuk melaksanakan tugas kodifikasi dan kataloging.

Indoktrinasi Sistem Katalog (ISK) LLP ATM)

Kursus ini melibatkan anggota Lain-Lain Pangkat (LLP) dari ketiga-tiga perkhidmatan. Kursus ini dilaksanakan selama 2 bulan setiap tahun. Kursus ini diadakan pada memenuhi keperluan sebagaimana arahan yang termaktub di dalam KOD AT No. 1 Tahun 2017.

Objektif kursus adalah:

 • Memahami pelaksanaan NATO Codification System (NCS).
 • Memiliki pengetahuan berkaitan Sistem Kodifikasi Nasional )SKN)
 • Mempunyai keupayaan untuk menggunakan sistem N-CORE bagi melaksanakan kodifikasi ke atas alatan.
 • Berkemampuan untuk melaksanakan tugas kodifikasi dan kataloging.

Silibus: